UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE - NAJVÄČSIA KNIŽNICA NA SLOVENSKU OPÄŤ SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI OD 27. MÁJA 2020

27.05.2020 UK
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE  - NAJVÄČSIA KNIŽNICA NA SLOVENSKU  OPÄŤ SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI OD 27. MÁJA 2020 Univerzitná knižnica v Bratislave – najväčšia knižnica na Slovensku a súčasne najstaršia slovenská vedecká knižnica bude opäť sprístupnená pre svojich používateľov, aj pre nových záujemcov o jej služby, od stredy 27. mája 2020. Z preventívnych dôvodov bol prispôsobený priestorový koncept poskytovania služieb – na registráciu nových používateľov, vypožičiavanie aj vrátenie dokumentov bude slúžiť budova knižnice na Ventúrskej 11. Pre potreby prezenčného štúdia bude slúžiť atraktívna „open air" študovňa v historickej Lisztovej záhrade so vstupom z Klariskej ulice, so zvýšenou kapacitou 95 miest na sedenie a s prístupom k wifi, s výhľadom na dominantu Bratislavského hradu. Srdečne pozývame všetkých používateľov aj priaznivcov do Univerzitnej knižnice v Bratislave každý deň, od utorka do soboty, v čase od 9.00 – 19.00, v pondelok od 12.00 – 19.00 (dopoludnia bude prebiehať príprava priestorov pre návštevníkov).

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) bola z preventívnych dôvodov pre verejnosť zatvorená  od 16. marca 2020, počas obdobia viac ako dvoch mesiacov. Po zodpovednej príprave  na opätovné otvorenie UKB zaháji poskytovanie knižnično-informačných služieb opäť v stredu 27. mája 2020, v čase od 9.00 – 19.00, nepretržite počas otváracích hodín.
Z preventívnych dôvodov bol v UKB dočasne zmenený priestorový koncept poskytovania služieb do dvoch samostatných zón, v ktorých sa budú používatelia knižnice pohybovať po vyznačených trasách so zabezpečením bezpečnosti návštevníkov aj pracovníkov knižnice nasledovne:

  •   budova knižnice na Ventúrskej 11 bude slúžiť výhradne na registráciu nových používateľov, vypožičiavanie aj vrátenie dokumentov. Používatelia budú vchádzať do budovy z Ventrúrskej ul., pri vchode budú odklonení na 3 smery podľa typu poskytovanej služby a všetky trasy sa spoja na Barokovom nádvorí knižnice, kde je pripravený koridor, ktorým používatelia prejdú budovou k východu na Klariskú ulicu,
  •   priestor historickej Lisztovej záhrady ako atraktívna „open air“ študovňa – letná čitáreň bude slúžiť pre potreby prezenčného štúdia rezervovaných, aj voľne dostupných dokumentov, na vyžiadanie. V jej priľahlých priestoroch bude zabezpečené poskytovanie ďalších doplnkových služieb – samoobslužných skenerov, wifi zóny a pre používateľov pripravujeme aj novú službu – zapožičiavanie tabletov v priestore letnej čitárne UKB.

 
 
Letná čitáreň v historickej Lisztovej záhrade je pre používateľov pripravená so zvýšenou kapacitou spolu 95 miest na sedenie a okrem podmienok na štúdium poskytuje jeden z najkrajších výhľadov na dominantu Bratislavského hradu z centra Starého mesta.  
 


 Srdečne pozývame všetkých používateľov aj priaznivcov do Univerzitnej knižnice v Bratislave. Otváracie hodiny Univerzitnej knižnice v Bratislave od 27. mája 2020 (streda):

  •   pondelok:           12.00 – 19.00 (dopoludnia príprava priestorov pre návštevníkov) 
  •   utorok – sobota:   9.00 – 19.00

 Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršou slovenskou vedeckou knižnicou, ktorá si v období od 10. 10. 2019 až do 10. 10. 2020 pripomína 100. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti máme vo výstavnej sále UKB na Michalskej 1 sprístupnenú výstavu s archívnymi materiálmi,  na prehliadku ktorej tiež srdečne pozývame všetkých záujemcov, počas otváracích hodín UKB:
 100 rokov 1. knižničného zákona a 100 rokov Univerzitnej knižnice v Bratislave  v počiatkoch jej vzniku po roku 1919.
 Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) od svojho vzniku dňa 10. októbra 1919 zastávala nezastupiteľnú rolu v oblasti formovania základov knihovníckej profesie na Slovensku a rovnako bola jej rola nezastupiteľná aj v oblasti vzdelávania. UKB sa zaslúžila o formovanie a združovanie niekoľkých generácií slovenskej inteligencie – významných vedcov, pedagógov, spisovateľov, lekárov, právnikov, novinárov a osobností spoločenského a kultúrneho života Slovenska,  aj s presahom do zahraničia.  Univerzitná knižnica v Bratislave v počiatkoch svojho pôsobenia,  až do roku 1954, plnila funkciu slovenskej národnej knižnice.

 
Univerzitnú knižnicu v Bratislave v roku 2015 navštívil generálny tajomník OSN, aby si osobne prezrel unikátnu zbierku tureckých, perzských a arabských rukopisov – Bašagićovu zbierku, zapísanú v medzinárodnom registri Pamäť sveta UNESCO. Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave sú národnými kultúrnymi pamiatkami, v ktorých sa formovali slovenské dejiny – v budove knižnice na Michalskej ul. zasadal v rokoch 1802 – 1848 Uhorský snem, kde bolo zrušené poddanstvo a na ktorom vystupovali národovci, aj Ľudovít Štúr. Univerzitná knižnica v Bratislave súčasne plní aj rolu Multifunkčného kultúrneho centra a pred začiatkom pandémie sa v jej priestoroch konalo priemerne 400 podujatí za rok – výstav, koncertov, prednášok, konferencií, seminárov, workshopov, premietania dokumentárnych filmov, exkurzií, prezentácií knižnej kultúry, autorského čítania a krstu kníh. Univerzitná knižnica v Bratislave vo verejných zónach knižnice sprístupňuje, sprostredkuje a spája slovenskú aj zahraničnú, profesionálnu aj neprofesionálnu kultúru, naprieč všetkými žánrami a formami umeleckého prejavu. Významnými partnermi UKB sú zahraničné veľvyslanectvá aj kultúrne inštitúty na Slovensku. Viaceré pripravované výstavy boli v dôsledku pandémie preložené na neskorší termín konania. Na jeseň pripravujeme pre širokú verejnosť atraktívnu výstavu na tému 100. výročia podpisu Trianonskej mierovej zmluvy o historických súvislostiach formovania slovenských hraníc, ktorú organizujeme v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Slovenským národným archívom a bude sprístupnená vo výstavnej sále na Michalskej 1. Viac informácií o pripravovaných výstavách uverejnime na sociálnych sieťach UKB: https://www.facebook.com/ulibsk/ Tešíme sa na Vašu návštevu Univerzitnej knižnice v Bratislave po jej opätovnom otvorení!

 

Foto: Mgr. Ľudovít Zupko, UKB

 << späť
Linky