Utorkový KONCERT S PUBLIKOM v Slovenskej filharmónii aj online

19.06.2020 SF
Utorkový KONCERT S PUBLIKOM v Slovenskej filharmónii aj onlineTretí koncert cyklu Koncerty s publikom sa uskutoční v bratislavskej Redute v utorok 23. júna o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstavia piati prví hráči orchestra Slovenská filharmónia, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe – koncertný majster Jozef Horváth, koncertný majster skupiny violončiel Boris Bohó, 1. hobojista Matúš Veľas, 1. klarinetista Jozef Eliáš a 1. fagotista Peter Kajan. Program utorkového koncertu uvedú členovia orchestra v spolupráci s popredným a všestranným slovenským klaviristom Ladislavom Fančovičom.

 

V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie privítame na utorkovom koncerte trvajúcom cca hodinu povolený obmedzený počet návštevníkov v rúškach, za dodržania všetkých hygienických opatrení. Koncerty s publikom sme venovali a vstupenky sme prednostne ponúkli pracovníkom zdravotníckych zariadení v prvej línii, ktorí počas predchádzajúcich mesiacov bojovali proti pandémii a boli tu nepretržite pre nás všetkých. Vstupenky na tretí koncert venujeme bezplatne aj našim stálym návštevníkom, abonentom a priaznivcom Slovenskej filharmónie.  Vybrať si ich môžu v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v utorok, stredu alebo vo štvrtok   od 13.00 – 17.00 h a hodinu pred koncertom. Koncert je možné sledovať v priamom prenose na stránke stream.filharmonia.sk aj na našom  Facebooku.

 

V prvej polovici koncertu sa predstavia členovia sláčikovej skupiny orchestra Slovenská filharmónia – Jozef Horváth a Boris Bohó. Spolu s Ladislavom Fančovičom uvedú diela Franza Schuberta, Clauda Debussyho a Dmitrija Šostakoviča.

Franz Schubert skomponoval v rokoch 1815 – 1816  neuveriteľné množstvo hudby - 250 piesní a 132 ďalších diel. Jeho Koncertná skladba pre husle a klavír D dur, D. 345, ktorá zaznie na úvod programu patrí medzi ne.  Nasledovať bude Sonáta pre violončelo a klavír d mol  Clauda Debussyho z  roku 1915, ktorá sa  hneď po premiére stala jednou z najobľúbenejších violončelových sonát s prvkami džezu a bluesu. Jozef Horváth a Boris Bohó spoločne uvedú  Trio č. 1 pre husle, violončelo a klavír c mol, op. 8 Dmitrija Šostakoviča,   ktoré skladateľ skomponoval ako šestnásťročný  študent.

Druhá polovica koncertu bude patriť prvým hráčom dychovej sekcie orchestra, ktorými sú Matúš Veľas,  Jozef Eliáš a Peter Kajan. Tí siahli po dielach Francisa Poulenca, Ľudovíta Rajtera a Florenta Schmitta.  Trio pre klavír, hoboj a fagot dokončil francúzsky skladateľ,  Francis Poulenc, člen Parížskej šestky,  v roku 1926 a venoval ho španielskemu skladateľovi Manuelovi de Falla. Skladba  je považovaná za prvé dôležité dielo v Poulencovej komornej tvorbe. Nasledovať bude cyklus  miniatúr  Quattro invenzioni pre hoboj, klarinet a fagot Ľudovíta Rajtera z roku 1985. Ľudovít Rajter, dirigent a skladateľ, patrí k najvýznamnejším medzinárodne uznávaným osobnostiam slovenského hudobného umenia. Dirigoval historicky prvý koncert orchestra Slovenská  filharmónia, s ktorým uviedol množstvo koncertov doma i v zahraničí. Kompozíciu študoval u prominentných skladateľov,  vo Viedni u Franza Schmidta a v Budapešti u Ernőa Dohnányiho. Koncert uzavrie štvorčasťové dielo francúzskeho skladateľa a klaviristu Florenta Schmitta  A tour d’anches pre hoboj, klarinet, fagot a klavír, op. 97.

 

 

Záverečný štvrtý Koncert s publikom, Piesňový recitál svetoznámeho slovenského basistu Štefana Kocána s klavírnym sprievodom Mariana Lapšanského, sa uskutoční v utorok  30. júna 2020. Slovenská filharmónia nim uzavrie svoju 71. koncertnú sezónu.

 

 

PROGRAM

 

utorok 23. jún 2020 o 19.00 h

Jozef Horváth– husle, Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír

Franz Schubert:Koncertná skladba/Konzertstück D dur, D. 345

Claude Debussy:Sonáta pre violončelo a klavír d mol

Dmitrij Šostakovič:Klavírne trio č. 1 c mol, op. 8

 

Matúš Veľas– hoboj, Jozef Eliáš – klarinet, Peter Kajan – fagot, Ladislav Fančovič – klavír

Francis Poulenc:Trio pre hoboj, fagot a klavír

Ľudovít Rajter:Quattro invenzioni per oboe, clarinetto e fagotto

Florent Schmitt:A tour d’anches pre hoboj, klarinet, fagot a klavír, op. 97

 

utorok 30. jún 2020 o 19.00

Piesňový recitál svetoznámeho slovenského basistu Štefana Kocána s klavírnym sprievodomMariana Lapšanského

Štefan Kocán– bas, Marian Lapšanský – klavír

 

Robert Schumann:Básnikova láska / Dichterliebe, op. 48

 

Franz Schubert: výber piesní

 

 

 

 << späť
Linky