Derniéra výstavy TRITRI. Tatry očami geológov a predstavenie novej publikácie.

08.07.2020
Derniéra výstavy TRITRI. Tatry očami geológov  a predstavenie novej publikácie.Autorský kolektív Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea a Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pozýva vo štvrtok 9. júla 2020 o 17.00 h na slávnostné ukončenie výstavy TRITRI. Tatry očami geológov.

Súčasťou programu v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave bude aj uvedenie do života rovnomennej publikácie – TRITRI. Tatry očami geológov.

Ideu výstavy s nezvyčajným názvom TRITRI (slovo slovanského pôvodu označujúce skalné bralá) podnietilo množstvo kvalitného fotografického materiálu z archívu nestora slovenskej geológie Petra Reichwaldera, ktorý vznikol ako dokumentácia jeho terénnych výskumov
v Tatrách. K ním sa postupne pridali fotografie ďalších vedeckých pracovníkov – Zory Abaffyovej, Radovana Bednára, Radoslava Biskupiča, Jána Madarása, Jozefa Michalíka, Martiny Moravcovej, Petra Ondrusa, Martina Sabola, Pavla Staníka, Milana Sýkoru, Martina Števku. Fotografie vhodne rozčleňuje a dotvára osem tematických celkov. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, ako aj súčané ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.

Výstavný projekt dopĺňajú pozoruhodné predmety zo zbierok SNM –Prírodovedného múzea, Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ako horniny, minerály a skameneniny z územia Tatier. Návštevníkov zaujmú predovšetkým unikátne nálezy stôp dinosaurov z Tichej dolinyz obdobia pred cca 200 miliónmi rokov, lebky leva jaskynného nájdenej v Medvedej jaskyni v Západných Tatrách, zubov fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom, či zlato vo forme zlatiniek, objavených v oblasti pod Kriváňom. 

„Krst“ novej publikácie s rovnomenným názvom TRITRI. Tatry očami geológov autorov Petra Reichwaldera, Natálie Hudáčkovej, Jána Madarása a Andrja Rumana je poctou práve Doc. RNDr. Petrovi Reichwalderovi, CSc., ktorý sa už žiaľ tejto slávnostnej chvíle nedožil.

Viac informácií o výstave
e-mail: bronislava.volekova@snm.sk; barbara.zahradnikova@snm.sk
tel.: +421 2 204 69 103 (119)

web: www.snm.sk/pm
 

 << späť
Linky