O dotáciu na Kultúru znevýhodnených skupín sa uchádza 288 projektov

04.08.2020 MK SR
O dotáciu na Kultúru znevýhodnených skupín sa uchádza 288 projektovMinisterstvo kultúry SR oceňuje záujem o dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín. Organizátori kultúrnych aktivít zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva využili naplno predĺžený termín tohtoročnej výzvy. Do predĺženého dátumu, do stredy 29. júla predložili ministerstvu 288 projektov. Ministerstvo posunulo pôvodný termín uzávierky ich prijímania z 22. júla o päť pracovných dní na základe podnetov od žiadateľov, ktorí čakali na potrebné úradné potvrdenia. Napriek komplikáciám vyvolaných koronakrízou bol o výzvu obdobný záujem ako minulý rok, kedy sa o dotáciu uchádzalo 325 projektov. Autori podaných 288 projektov zároveň od ministerstva kultúry žiadajú väčšiu finančnú podporu ako vlani. Spolu sú ich projekty vo výške 2 945 362 eur , čo je v porovnaní s rokom 2019 o takmer 120-tisíc eur viac.

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v závere júna. Umožnil to konštruktívny prístup Protimonopolného úradu SR (PMÚ) k schémam štátnej pomoci a následné schválenie schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci zo strany PMÚ.

Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu poskytuje aj projektom pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj projektom zacieleným na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade je určený pre projekty venované výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu. Napriek tomu, že výzva sa predlžovala, ministerstvo kultúry dodrží plánovaný harmonogram a o poskytnutí dotácií rozhodne do konca augusta.

Na program Kultúra znevýhodnených skupín ide od roku 2017 každoročne 980 000 eur. Viac informácií možno nájsť na: http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/kultura-znevyhodnenych-skupin-2020-35b.html.
 

 << späť
Linky