Ministerstvo kultúry intenzívne pracuje na finančnej stabilizácii RTVS

07.08.2020
zdroj: MK SRMinisterstvo kultúry SR intenzívne rozbehlo práce na finančnej stabilizácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) zriadením osobitnej dočasnej pracovnej skupiny pod Radou vlády SR pre kultúru. Druhé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo 6. augusta.

Pracovná skupina sa vo štvrtok venovala možnostiam finančnej stabilizácie RTVS, ktoré by priniesli ďalší rozvoj verejnoprávneho vysielania. Dôležitým aspektom bude podľa nej aj vymedzenie poslania a úloh RTVS, ktoré musia zodpovedať ekonomickým možnostiam vysielateľa.


Osobitnou témou rokovania bolo aj spoplatnenie zamestnávateľov. Tí v súčasnosti platia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v závislosti od počtu zamestnancov. O tejto téme sa bude ďalej rokovať aj s Ministerstvom hospodárstva SR.


Ďalšie rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa sa uskutoční ešte pred koncom augusta a pracovná skupina sa zameria na paragrafové znenie príslušných legislatívnych zmien.
 

 << späť
Linky