Extra podpora z MK SR ide aj pre menšinovú kultúru

15.10.2020
zdroj: MK SRČasť z mimoriadnej takmer 11-miliónovej pomoci Ministerstva kultúry SR pre nezávislú kultúru sa do konca roka rozdelí aj na projekty menšinovej kultúry. Umožní to dnes zverejnená mimoriadna výzva Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR) v celkovej výške 475 tisíc eur. Prioritou ministerstva kultúry je podpora kultúry v celom jej spektre, a preto víta spustenie výzvy.

Mimoriadna výzva KULT MINOR je venovaná projektom profesionálnych umelcov. Umelci a umeleckí pracovníci môžu vypracovať projekt a uchádzať sa o jeho podporu formou štipendia na maximálne päť mesiacov. Čas na podanie majú do 2. novembra 2020.  Štipendium môžu získať na tvorbu a prezentáciu divadelných, tanečných, hudobných, výtvarných a audiovizuálnych diel.

KULT MINOR rozdelí finančné prostriedky z mimoriadnej výzvy medzi všetkých trinásť národnostných menšín - bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. V rámci budovania interkultúrneho dialógu a porozumenia podporí tiež vznik audiovizuálnych diel venovaných šíreniu tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram.

Fond upozorňuje žiadateľov, že pre opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa  žiadosti o podporu dajú posielať výlučne poštou alebo kuriérom na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, Bratislava 811 08. Viac informácií o mimoriadnej výzve možno nájsť na www.kultminor.sk.

 << späť
Linky