Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SND nemá víťaza

08.03.2012 Referát styku s médiami
Na pôde Ministerstva kultúry SR sa 8. 3. 2012 uskutočnilo vypočutie 7 kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

 

Členovia výberovej komisie (jeden člen výberovej komisie – p. Nekvasil z Česka sa nedostavil pre problémy s dopravou) si na začiatku dnešného rokovania odsúhlasili rokovací poriadok a odhlasovali si tajné hlasovanie.

V ďalšej časti rokovania si členovia komisie vypočuli prezentácie jednotlivých kandidátov v abecednomporadí a aj odpovede na otázky jednotlivých členov výberovej komisie. Poradie kandidátov, ktorí predstúpili pred výberovú komisiu:

  1. Mgr. art. Peter Feranec
  2. Mgr. Eva Gomolčáková
  3. Marián Chudovský
  4. PhDr. Peter Kováč
  5. Mgr. art. Miloslav Oswald
  6. Mgr. art. Miloš Pietor
  7. Ing. Ján Pochyba

Dvanásť členov komisie pod vedením predsedníčky Dariny Károvej v neskorých večerných hodinách hlasovalo o jednotlivých kandidátoch.

Rozhodnutie komisie je nasledovné:

Ani jeden z kandidátov nepresvedčil členov výberovej komisie natoľko, aby dostal dôveru členov komisie najbližších 5 rokov viesť Slovenské národné divadlo.  Ani jeden z kandidátov nezískal potrebných 9 hlasov, aby sa stal jednoznačným víťazom výberové konania a nikto z kandidátov nezískal ani potrebný počet 5 hlasov na postup do druhého kola.

Ministerstvo kultúry SR vypíše v krátkom čase nové výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SND. 

 << späť
Linky