Vlakom do múzeí a galérií

02.04.2012
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. pripravilo v termíne od 12. do 28. apríla 2012 jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom (tam a späť) pre žiakov základných škôl a žiakov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR spojenú s návštevou múzeí a galérií patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

referát styku s médiami

 << späť
Linky