Termín predkladania žiadostí do výberového konania na pozíciu generálny riaditeľ SND predĺžený do konca apríla

12.04.2012 Referát styku s médiami
Minister kultúry Marek Maďarič rozhodol o predĺžení termínu predkladania žiadostí o zaradenie do výberového konania na obsadenie funkcie generálny riaditeľ Slovenského národného divadla do 30.apríla 2012. Pôvodne stanovený termín bol 16.apríl 2012.

Hlavným dôvodom predĺženia termínu podávania prihlášok je umožnenie prihlásiť sa do výberového konania aj tým kandidátom, ktorí mohli byť zneistení pochybnosťami ohľadne pokračovania výberového konania vyhláseného ešte pred vymenovaním novej vlády. 


Ďalšie zverejnené podmienky pre kandidátov o post sú v súlade s požiadavkami kultúrnej obce a zostávajú v platnosti. 

Pre viac informácií, kontaktujte prosím:

Jozef Bednár
hovorca MK SR
mobil: 0905/495 231

 << späť
Linky