Štátny tajomník MK SR Ivan Sečík sa zúčastnil na vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

14.06.2012
Štátny tajomník MK SR Ivan Sečík sa zúčastnil na vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád SlovenskoDnes sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Za Ministerstvo kultúry SR sa na podujatí zúčastnili štátny tajomník Ivan Sečík, generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka Janka Motyčková a riaditeľka odboru štátneho jazyka Elena Kačalová.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorej žiaci základných a stredných škôl v literárnych prácach vyjadrujú svoj vzťah k slovenčine a Slovensku. V školskom roku 2011/2012 sa do súťaže zapojilo 111 škôl zo Slovenska a 19 škôl z piatich štátov, v ktorých žijú zahraniční Slováci (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina). Slávnostný charakter jubilejného 20. ročníka súťaže podčiarkla aj prítomnosť prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.

Súťažné práce – 483 zo Slovenska a 91 zo zahraničia – boli rozdelené do štyroch kategórií. Posudzovalo ich päť odborných porôt zložených zo spisovateľov, jazykovedcov, odborných pedagogických pracovníkov a zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Porotcovia udelili v každej kategórii Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie, ale aj Osobitnú cenu poroty. Taktiež ocenili učiteľov a zúčastnené školy, a to podľa počtu a úrovne súťažných prác.

Podujatie organizuje Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky