Aj tradičná kultúra môže byť na webe

09.07.2012
Aj tradičná kultúra môže byť na webeSlovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) spustil v týchto dňoch na webe unikátny projekt – elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom (www.ludovakultura.sk). Na projekte, ktorý vychádza z vládnej úlohy Koncepcia starostlivosti Slovenskej republiky o tradičnú ľudovú kultúru, schválenej v auguste 2007, pracovali od roku 2008 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a Ústav etnológie SAV. Vznik elektronickej encyklopédie podporilo v rokoch 2009 a 2010 finančnou dotáciou ministerstvo kultúry. Celkový rozpočet projektu bol približne 140.000 eur.

„Tradičnú ľudovú kultúru považujem za základ našej kultúrnej identity. K širokému spektru podôb tradičnej ľudovej kultúry Slovenska sa však verejnosť doteraz mala možnosť dostať len v obmedzenej miere. Elektronická encyklopédia má veľký potenciál nielen chrániť, ale aj šíriť tradičnú ľudovú kultúru po Slovensku. Oceňujem aktivity, ktoré majú ambíciu zhromaždiť hodnoty tradičnej ľudovej kultúry Slovenska pod jednou strechou,“ povedal na margo projektu minister kultúry Marek Maďarič.

Elektronická encyklopédia tradičnej ľudovej kultúry obsahuje 1813 hesiel zoradených do 17-tich tematických skupín a 1842 ilustrácií v podobe fotografií, filmových a zvukových ukážok. „Spomenuté heslá poskytujú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Prinášajú informácie najmä z obdobia 19.  a 20. storočia, ale aj zo starších období, o premenách kultúrnych javov v čase a ich podobách v súčasnosti. Mnoho informácií sa odovzdáva i prostredníctvom bohatej obrazovej, zvukovej a filmovej dokumentácie,“ vysvetľuje vedúci projektu Vladimír Kyseľ.

Na vytvorení encyklopédie pracovalo 62 autorov a 10 redaktorov. Vedúcim celého projektu bol Vladimír Kyseľ, vedúci Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry pri SĽUK-u, hlavnou redaktorkou Gabriela Kiliánová, riaditeľka Ústavu etnológie SAV a manažérkou projektu Katarína Nováková, odborná asistentka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.

Elektronická encyklopédia je jednou z aktivít, ktoré majú pomôcť k záchrane tradičnej kultúry Slovenska a jej šíreniu aj v online priestore. „Na tento účel poslúži pripravovaná centrálna databáza informácií o tradičnej ľudovej kultúre, ktorú bude tvoriť aj archív tradičnej ľudovej kultúry. Archív po nevyhnutnej inventarizácii, to znamená súpise artefaktov a javov tradičnej nehmotnej kultúry zo všetkých regiónov Slovenska, zabezpečí ich uchovanie a prezentáciu prostredníctvom elektronického uzla na webovom sídle www.ludovakultura.sk,“ vysvetľuje riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky