Prijímatelia môžu oddnes opätovne nahrávať svoje kultúrne poukazy do systému

01.08.2012
Ministerstvo kultúry dnešným dňom spustilo opätovné nahrávanie kultúrnych poukazov do systému. K dočasnému pozastaveniu koncom júna muselo ministerstvo pristúpiť z dôvodu, že predchádzajúce vedenie zazmluvnilo kultúrne poukazy v sume o 1,6 milióna eur vyššej, ako bol na tento účel schválený disponibilný rozpočet rezortu na tento rok.

Ministerstvo muselo k riešeniu tejto  nepríjemnej situácie pristúpiť rýchlo a zodpovedne a preto okamžite prijalo nevyhnutné opatrenia, ktoré kultúrnym inštitúciám eliminujú riziko nepreplatenia veľkého množstva vyzbieraných kultúrnych poukazov na konci roka. Prvým z opatrení bolo zavedenie limitov na kultúrne poukazy pre ich prijímateľov zo strany kultúrnych inštitúcií, vo výške priemeru prijatých kultúrnych poukazov u každého prijímateľa za posledné tri roky. Pri novom prijímateľovi bol limit nastavený na 500 preplatených kultúrnych poukazov ročne. Druhým opatrením bolo predčasné skrátenie možnosti pre kultúrne inštitúcie registrovať sa ako prijímateľ poukazov o dva mesiace, namiesto do konca augusta do konca júna. Keďže však možnosť registrácie trvala od februára a ku koncu júna sa oproti číslam z minulého roka zaregistrovalo viac ako 95% prijímateľov, toto opatrenie zasiahlo iba minimum možných prijímateľov kultúrnych poukazov.

Počas mesačnej pauzy, kedy nebolo možné kultúrne poukazy nahrávať, ministerstvo porovnávalo aktuálne počty nahlásených poukazov s limitmi pre jednotlivých prijímateľov. Opätovné spustenie nahrávania kultúrnych poukazov sa týka len tých prijímateľov, ktorí zatiaľ neprekročili stanovený limit preplatených kultúrnych poukazov stanovených na rok 2012. Prijímatelia, ktorí limit prekročili, už do systému nebudú môcť nahrať viac kultúrnych poukazov. Všetky kultúrne poukazy, ktoré boli k 30. 6. 2012 do systému nahraté bez ohľadu na stanovený limit, budú uznané a preplatené.

 

Viac informácií o kultúrnych poukazov nájdete na https://www.kulturnepoukazy.sk/

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky