Do škôl prídu rytieri zo Sitna a 700 detí vytvorí zbor

01.10.2012
Do škôl prídu rytieri zo Sitna a 700 detí vytvorí zborMinisterstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným osvetovým centrom a agentúrou Viva Musica! agency pripravili v školskom roku 2012/2013 pre žiakov 4. a 5. ročníka základných škôl unikátny projekt s názvom „Viva zbor!“.

Jeho zámerom je inovatívnym spôsobom zatraktívniť výučbu hudobnej výchovy na základných školách. Vznikne hudobno-scénické dielo pre veľký detský zbor zložený z viac ako 700 žiakov vybraných základných škôl, symfonického orchestra a sólistov (hercov). Dielo bude rozprávať príbeh na motívy starej slovenskej legendy o rytieroch zo Sitna a bude ho tvoriť desať zborových hudobných čísel (piesní) popretkávaných hereckou akciou a rozprávaním hlavných postáv príbehu.

 

Originálny spôsob výučby hudobnej výchovy

„Tento projekt je príkladom originálnej cesty, ako viesť deti pri výučbe hudobnej výchovy na základných školách a tým efektívnejšie rozvíjať ich vzťah ku kultúre. Takisto má veľký potenciál cez námet – príbeh o rytieroch zo Sitna, posilniť aj ich vzťah k našej histórii,“  vyjadril sa Marek Maďarič, minister kultúry SR.

„Cieľom projektu je poukázať na nové progresívne metódy výučby, napríklad hudobnej výchovy, aby sa sami žiaci chceli proaktívne zapájať. Zároveň tento projekt vyzdvihujeprofesiu učiteľa, ktorý dokáže žiakov motivovať a viesť,"hovorí Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Stredoeurópsky unikát

„Keďže sa jedná o pilotný projekt, ktorého charakter je jedinečný aj v stredoeurópskom kontexte, bude v rámci tohto školského roku prebiehať len v rámci vybraných bratislavských základných škôl. Dlhodobým cieľom je však uplatniť projekt následne v ďalšom školskom roku aj v rámci základných škôl v iných mestách s celoslovenským záberom,“ hovorí autor projektu Matej Drlička, riaditeľ umeleckej agentúry Viva Musica! agency, s.r.o. a zakladateľ festivalu Viva Musica!.

 

„Ide o úplne novú metódu výučby s učebnicami vytvorenými priamo pre tento projekt. Veríme, že žiaci budú nadšení a budú sami chcieť s pedagógmi spolupracovať. Bude to obrovská skúsenosť ako pre žiakov, tak aj pre pedagódov a rodičov, ktorí sa na slávnostnej ceremónií budú môcť zúčastniť a podporiť tak svojich potomkov,“ dodáva Dušan Čaplovič.

 

700 detí na jednom pódiu spolu s hercami

Projekt bude realizovaný v niekoľkých fázach a naštudovanie diela bude prebiehať počas celého školského roku v rámci predmetu hudobná výchova v 4. a 5. ročníku základných škôl. V priebehu septembra 2012 prebehli stretnutia tvorcov projektu s riaditeľmi základných škôl ako aj workshop pre učiteľov hudobnej výchovy. Od októbra 2012 do mája 2013 budú žiaci pod vedením učiteľov nacvičovať jednotlivé diela. V tomto období budú zároveň prebiehať i pravidelné návštevy hlavných protagonistov – hercov a tvorcov projektu na hodinách hudobnej výchovy. Úlohy ambasádorky projektu a silného motivátora pre deti sa zhostila Adela Banášová, ktorá bude žiakov pravidelne navštevovať a hodnotiť. V poslednej fáze projektu, v júni 2013, budú prebiehať spoločné nácviky tried v rámci škôl, následné spájanie diel a spoločné nácviky s orchestrom a hercami. Slávnostné premiérové uvedenie diela pri príležitosti osláv 20.výročia Slovenskej republiky je naplánované na koniec júna 2013 v Bratislave a v Košiciach v rámci aktivít Európskeho mesta kultúry 2013.

 

Známe tváre sa zapojili do projektu

Medzi odbornými garantmi projektu je viacero mien známych z hudobného, filmového či divadelného sveta, ako napr. Oskar Rózsa - autor hudby a dirigent symfonického orchestra, Peter Kollár - autor piesní, Jakub Nvota – autor textovej predlohy a scenáru a ďalší. Jednotlivé hudobné časti sú poprepájané hereckou akciou a rozprávaním hlavných postáv, ktoré budú posúvať dielo ďalej. Hlavné postavy diela ako Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, Marián Čekovský, Lukáš Latinák, Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný dodávajú dielu punc neopakovateľnosti a nezabudnuteľného zážitku nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky