Pravda o kultúrnych poukazoch

08.11.2012
Ešte za pôsobenia exministra Daniela Krajcera bola v rozpočte ministerstva kultúry na rok 2012 na kultúrne poukazy v rámci dotačného programu schválená suma cca 2,8 mil. eur. Ide o sumu ľahko overiteľnú v schválenom rozpočte, ktorého položky sú pre rezort záväzné.

Napriek tomu predchádzajúce vedenie ministerstva kultúry distribuovalo do škôl kultúrne poukazy v hodnote cca 4,6 milióna eur. Čo znamená, že rezortu chýbalo na preplatenie takto rozdaných kultúrnych poukazov asi 1,8 mil. eur.

Nové vedenie ministerstva kultúry nemalo možnosť získať mimorozpočtové zdroje na pokrytie tohto rozdielu, naopak, ocitlo sa v situácii, keď mu v dôsledku potreby konsolidovať verejné financie bolo uložené (tak ako aj iným ministerstvám)zo strany rezortu financií viazanie finančných prostriedkov.

Ak teda dnes exminister Krajcer v reakcii na situáciu týkajúcu sa limitov pre inštitúcie na prijímanie kultúrnych poukazov reaguje  tým, že nerozumie tomu, čo sa deje na ministerstve kultúry, respektíve tým, že „nech sa ministerstvo kultúry takto smiešne nevyhovára, pokiaľ chce šetriť na deťoch“, mal by si uvedomiť, že on ako odchádzajúci minister prijal nereálny finančný záväzok, o ktorom mal vedieť, že nie je finančne krytý.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky