IX. zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky kultúry a tlače

23.11.2012
IX. zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky kultúry a tlačeVčera (22.11.2012) sa na pôde ministerstva kultúry konalo IX. zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky kultúry a tlače. Zasadnutie sa konalo pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ivana Sečíka a Judit Hammerstein, zastupujúcej štátnej tajomníčky pre záležitosti kultúry Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska.

Členovia komisie sa vzájomne informovali o realizácii minuloročných odporúčaní a konštatovali, že odporúčania prijaté 31. 3. 2011 v Budapešti sa priebežne plnia.

Zmiešaná komisia rokovala o spoločných otázkach v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva, cirkvi a médií. Strany sa okrem iného dohodli na podpore účasti maďarských umelcov na podujatiach v rámci EHMK Košice 2013 v súlade s tradíciami multikulturalizmu mesta.

Budúcoročné X. zasadnutie Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky kultúry a tlače sa uskutoční v Budapešti.


Foto: Zo Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Maďarska pre otázky kultúry a tlače

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky