Medzinárodný deň materinského jazyka

21.02.2013
Už po trinásty krát si dnes 21. februára 2013 pripomínajú ľudia na celom svete Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto celosvetovo známeho dňa je uvedomiť si hodnotu jazyka a rodnej reči.

Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. V máji 2009 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta".

 

Ministerstvo kultúry víta všetky aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu úrovne používania spisovného jazyka a preto vníma Medzinárodný deň materinského jazyka ako vhodnú príležitosť na zvýšenie povedomia našich občanov v oblasti jazykovej kultúry.

 

Na sviatok materinského jazyka zameria pozornosť aj Rozhlas a televízia Slovenska. Vo svojom dnešnom vysielaní sa bude venovať výučbe materinského jazyka, rôznym slovenským nárečiam, spisovnej slovenčine, problému detí, ktoré nerozumejú čítanému textu, ale bude aj hľadať odpoveď na otázku, čo pre ľudí predstavuje materinský jazyk.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky