Ministerstvo kultúry menovaním členov dotačných komisií neporušilo zákon

07.03.2013
Ministerstvo kultúry odmieta zavádzajúce tvrdenia a dezinformácie Michala Rehúša, ktoré tento autor pod názvom „Členovia dotačných komisií ministerstva kultúry, odstúpte“ uverejnil 6.marca na portáli www.kloaka.sk. Ide o absurdné útoky na niektorých členov dotačných komisií programu Umenie 2013, ktoré idú proti úsiliu ministerstva kultúry menovať do dotačných komisií skutočných odborníkov, fundovaných, rozhľadených a uznávaných v danom umeleckom smere.

Členstvo v komisii ani u jedného z menovaných odborníkov v článku nie je v rozpore so zákonom. A to ani u Jána Litváka, ktorý po oslovení za člena komisie vopred upozornil, že žiadosť do dotačného programu si podalo aj vydavateľstvo L medium, ktorého majiteľkou je jeho manželka. Tieto žiadosti budú z posudzovania komisie, ktorej je členom, nakoniec vyradené.

Štatúty dotačných komisií pamätajú aj na možné konflikty záujmov ich členov.  Preto ak komisia prerokúva žiadosť na vydanie diela, nielen jeho autor, ale aj prekladateľ alebo rodinný príslušník musia opustiť miestnosť a nesmú hlasovať o danej žiadosti. 

 

Ministerstvu kultúry je ľúto, že takýto zavádzajúci atak spôsobil, že sa členstva v dotačnej komisii sám vzdal uznávaný oceňovaný spisovateľ Pavol Rankov, ktorý bol členom komisie od roku 2009, na jej zasadnutia chodil vždy stopercentne pripravený  a jeho prehľad o literatúre i postrehy boli mimoriadne kvalifikované.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky