Úspešný projekt Ministerstva kultúry SR a Slovnaftu pokračuje

09.04.2013
Za 12 mesiacov viac ako 10 000 detí na detských predstaveniach vo vybraných slovenských divadlách, kam ich prepravilo viac ako 200 autobusov. Aj taká je bilancia úspešného projektu So Slovnaftom do divadla – s využitím kultúrnych poukazov MK SR po roku od jeho spustenia.

Deti mohli v prvom roku fungovania projektu navštíviť tieto divadlá: Malá Scéna STU v Bratislave, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Thália v Košiciach, Bábkové divadlo v Spišskej Novej Vsi,  Štátne divadlo v Košiciach, a Bábkové divadlo v Košiciach. Celkovo na návštevu divadiel využili viac ako 27 000 kultúrnych poukazov vydávaných ministerstvom kultúry.

Všetky spomenuté čísla a údaje naznačujú, že sa obom zapojeným inštitúciam darí napĺňať hlavný cieľ projektu, a síce umožniť žiakom základných škôl, situovaných v obciach a v menších mestách, návštevu divadelných predstavení v kvalitných divadlách okresných a krajských miest na Slovensku.

Projekt, na ktorom ministerstvo kultúry participuje vo forme zabezpečenia dostupnosti kultúrnych poukazov pre žiakov základných škôl v školskom roku a spoločnosť Slovnaft zase tým, že na svoje náklady zabezpečuje bezpečnú a kvalitnú prepravu žiakov zapojených škôl do vybraných divadiel, pokračuje aj ďalší rok.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky