Ministerstvo kultúry podporuje cesty detí za kultúrou

08.04.2013
V dňoch od 9. do 30. apríla 2013 môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., a jej partnerov na zvýhodnenú prepravu vlakom spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku. Projekt Vlakom do múzeí a galérií, ktorý sa každoročne úspešne realizuje už od roku 2006, podporuje cesty detí za kultúrou a stretáva sa s veľkým záujmom zo strany detí a škôl.

Ministerstvo kultúry SR v tomto roku iniciovalo rozšírenie ponuky Vlakom do múzeí a galérií, okrem kultúrnych inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, o rezortné múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy. Na základe tejto iniciatívy prejavili záujem a zapojili sa do jarnej časti podujatia/ projektu Vlakom do múzeí a galérií 2013 nasledovné múzeá:

  • Múzeum vo Svätom Antone, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre a Múzeum Tatranského národného parku - v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;
  • Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši  - v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR;
  • Múzeum školstva a pedagogiky  - v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;
  • Múzeum obchodu - v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR;
  • Múzeum polície SR - v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR;
  • Vojenské historické múzeum Piešťany - v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.

Jedným z cieľov projektu je aj motivácia žiakov základných a stredných škôl k zvyšovaniu návštevnosti kultúrnych inštitúcií a hľadanie účinných nástrojov na zvýšenie dostupnosti umenia ako osobitého prostriedku celoživotného rozvíjania a kultivovania osobnosti s dôrazom na mladú generáciu. Informácie o projekte sa súbežne zverejňujú na webových sídlach Ministerstva kultúry SR a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.


Zoznam múzeí a galérií zapojených do projektu Vlakom do múzeí a galérií spolu s propagačným letákom je zverejnený na

http://www.culture.gov.sk/vdoc/340/vlakom-do-muzei-a-galerii-cd.html

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky