Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2012

16.04.2013
Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2012 Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na slávnostnom odovzdávaní Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2012.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal Ondrej Sliacky. Dlhoročný šéfredaktor časopisov Slniečko a revue o umení pre deti a mládež Bibiana získal ocenenie za celoživotnú tvorbu pre deti a jeho výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež“.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrologickej obce Vladimír Štefko sa stal laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Minister mu odovzdal ocenenie za jeho dlhoročnú teatrologickú, pedagogickú činnosť a autorstvo viacerých monografií, ktoré významne prispeli k zaznamenaniu a poznaniu slovenskej divadelnej histórie, s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia“.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúrysi z rúk ministra kultúry prevzal Milan Dobeš, jeden z mála slovenských renomovaných výtvarníkov, pôsobiacich na medzinárodnej scéne. Tento uznávaný výtvarník získal ocenenie „za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia a prezentáciu jeho diela na svetovej výtvarnej scéne“.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stal Štefan Vraštiak. Filmový historik a publicista, externý spolupracovník Slovenského filmového ústavu získal ocenenie za celoživotný prínos pre slovenskú kinematografiu a audiovíziu v oblasti histórie a filmografie, za mapovanie bielych miest z dejín slovenskej kinematografie“.

Jedna z najvýraznejších a najúspešnejších osobností slovenskej opery Dalibor Jenis sa stal laureátom ceny za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí. Medzinárodne uznávaný operný spevák si prebral z rúk ministra ocenenie za vynikajúce umelecké výkony, za úspešnú reprezentáciu slovenského operného umenia na popredných scénach v zahraničí“.

Cena ministra kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje minister  jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

 

laureati Ceny ministra kultury za rok 2012 (pdf, 273 kB)

 

Na fotografii minister odovzdáva cenu redaktorovi, literárnemu historikovi a pedagógovi Ondrejovi Sliackemu.

Autor fotografie ©Foto Peter Prochazka.

Viac fotografií z podujatia nájdete vo fotogalérii:

 

http://www.culture.gov.sk/medialny-servis/fotogaleria-37.html (pdf, 273 kB)

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky