Štátny tajomník MK SR na 10. Konferencii ministrov kultúry Rady Európy v Moskve

19.04.2013
Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík sa zúčastnil v dňoch 14. – 17. apríla 2013 na 10. Konferencii ministrov kultúry Rady Európy v Moskve s názvom „Kultúra vládnutia – podpora prístupu ku kultúre“.

Konferencia vyzdvihla nové výzvy pre vlády a zvlášť ministerstvá kultúry v oblasti prístupu ku kultúre v čase sociálnych, ekonomických a finančných zmien. Upozornila na špecifické výzvy, ktoré prináša digitálna éra, ako aj dôležitú interakciu s občianskou spoločnosťou z pohľadu podpory sociálnej spravodlivosti a slobody prejavu. Podujatie taktiež predstavilo inovatívne prístupy ku kultúrnym politikám. Konferencia bola aj dôležitým príspevkom k budúcnosti Rady Európy ako jediného paneurópskeho medzivládneho fóra pre kultúru a demokratické vládnutie. Podporila spoluprácu a synergie s medzinárodnými partnermi potvrdzujúc úlohu kultúry ako významnej oblasti medzinárodnej spolupráce a dialógu.

Štátny tajomník MK SR Ivan Sečík vystúpil s diskusným príspevkom na tému dobrých príkladov a inovatívnych politík v účasti na a prístupe ku kultúre. Ako príklady uviedol vznik Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru, zámer  transformovať súčasný grantový systém  Ministerstva kultúry SR na vejnoprávnu inštitúciu, projekt elektronickej encyklopédie  s  názvom  „Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom“; ďalej stratégiu digitalizácie kín, digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva, projekt rekodifikácie Autorského zákona a ratifikáciu Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (tzv. Dohovoru z Faro) Slovenskou republikou.

Štátny tajomník sa zároveň v dňoch 17. – 18. apríla 2013 na pozvanie Petrohradskej univerzity zúčastnil na medzinárodnej vedecko – praktickej konferencii s názvom „Prostriedky masovej komunikácie v súčasnom svete“, na ktorej vystúpil s prednáškou na tému „Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika“ (na príklade Slovenska). Na konferencii zároveň prevzal medzinárodnú Nevskú cenu Petrohradskej univerzity v oblasti výskumu žurnalistiky a masových komunikácií, ktorú mu na návrh vedeckej rady Vysokej školy žurnalistiky a masových komunikácií Petrohradskej univerzity udelil jej rektor N. M. Kropačov.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky