Transformácia grantového systému na nezávislý Fond pre umenie

23.04.2013
Transformácia grantového systému na nezávislý Fond pre umenieMinister kultúry Marek Maďarič predstavil dnes základnú koncepciu jednej z kľúčových agend svojho ministerstva na nadchádzajúce obdobie - transformáciu grantového systému ministerstva kultúry na nezávislý Fond pre umenie. Ambíciou ministerstva kultúry je, aby Fond pre umenie priniesol zásadný rozvoj do financovania a správy kultúry na Slovensku, a to predovšetkým jej neštátnej časti. Fond totiž zaručí oddelenie politického a odborného rozhodovania pri udeľovaní grantov, prinesie jednoduchší a efektívnejší manažment grantov a zvýši objem finančných prostriedkov na kultúrne projekty.

Okrem vytvárania finančných a podporných schém pre rozvoj profesionálneho umenia a kultúry by mal fond vykonávať aj ďalšie činnosti - výskumnú a monitorovaciu činnosť v oblasti aktivít profesionálneho umenia a kultúry na Slovensku a takisto aj navrhovať strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja v oblasti umenia.

Ako najvhodnejšia právna forma Fondu pre umenie sa javí forma verejnoprávnej inštitúcie, zriadenej osobitným zákonom. Štatutárnym orgánom Fondu pre umenie bude 11-členná Rada fondu. Záujmom ministerstva kultúry je, aby sa jej členmi stali osobnosti, ktoré budú vo fonde aktívne obhajovať záujmy umeleckého a kultúrneho sektora v spoločnosti. Kontrolnú úlohu vo fonde bude vykonávať Dozorná rada fondu.

Ministerstvo kultúry navrhuje, aby základnými  zdrojmi financovania fondu boli okrem príspevkov zo štátneho rozpočtu aj prostriedky z výnosov z hazardných hier a lotérií, získané prostredníctvom Národnej lotériovej spoločnosti.  Pri príspevkoch zo štátneho rozpočtu je dôležité, aby ich výška a valorizácia boli právne zakotvené. Prostriedky z výnosov štátnej lotérie by mali byť vyčlenené  formou „odštepu“ z výnosov Národnej lotériovej spoločnosti.

Ministerstvo kultúry má ambíciu vypracovať a predložiť  návrh zákona o vzniku a pôsobení Fondu pre umenie tak, aby Fond mohol začať reálne fungovať od roku 2015.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky