Ministerstvo kultúry poskytlo poslancom všetky materiály týkajúce sa schváleného cieľa prieskumu

06.05.2013
Dnes pokračoval na ministerstve kultúry poslanecký prieskum, ktorý iniciovali opoziční poslanci. Zo šiestich nahlásených opozičných poslancov prišli len traja. Tento prieskum bol schválený Výborom NR SR pre kultúru a médiá, pričom uznesenie výboru presne definuje, že cieľom je sprístupnenie zmlúv, právnych stanovísk, právneho auditu a analýzy, ktoré viedli k dohode o urovnaní zmluvy s konzorciom TMG. Takto konkrétne zameraný prieskum navrhli sami opoziční poslanci, preto je zarážajúce, že tak ako prvýkrát, aj dnes požadovali predložiť dokumenty, ktoré neviedli k spomínanej dohode o urovnaní a nemali na jej uzavretie žiadny vplyv.

Ministerstvo kultúry postupovalo korektne a v zmysle uznesenia Výboru NR SR pre kultúru a médiá poskytlo poslancom už 25. 4. 2013 všetky materiály, ktoré viedli k dohode o urovnaní. Tieto materiály vrátane právnych analýz mohli poslanci neobmedzený čas študovať, preto bolo zavádzajúce ich tvrdenie, že ministerstvo im príslušné materiály nevydalo. Ministerstvo im poskytlo právne analýzy spôsobom, ktorý rešpektoval, že externé advokátske kancelárie neudelili súhlas na sprístupnenie svojich analýz. Keďže advokátske kancelárie neudelili súhlas na sprístupnenie svojich analýz, MK SR nie je oprávnené konať v tejto veci inak, ako to už urobilo 25. 4. 2013. Ani zákon o rokovacom poriadku NR SR totiž neprelamuje zákaz sprístupniť informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak by sa tým porušila ochrana duševného vlastníctva. Napokon identicky postupoval poslanec D. Krajcer vo funkcii ministra, keď vtedy poslancovi NR SR M. Maďaričovi umožnil len v jeho prítomnosti nahliadnuť do ním objednanej analýzy.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky