Verejné obstarávanie na zabezpečenie národných digitalizačných projektov

15.05.2013
Ministerstvo kultúry vyhlásilo dnes verejné obstarávanie na nákup hardvéru, softvéru a služieb v oblasti informačno – komunikačných technológií pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry. Cieľom je ďalšie zabezpečenie národných digitalizačných projektov, z dôvodu blížiaceho sa vypršania doterajšej rámcovej dohody so spoločnosťou VT Group, a. s., pokrývajúcej túto oblasť.

Predmetom zákazky (jej presný popis je zverejnený v Oznámení o verejnom obstarávaní) financovanej z eurofondov  je okrem nákupu výpočtovej techniky, záložných zdrojov či sieťovej infraštruktúry napríklad aj dodanie digitalizačných a prezentačných zariadení pre digitalizáciu a prezentáciu textových, 2D, 3D, audio/video a filmových objektov techniky na prenos a ukladanie dát či vybudovanie a údržba dátových centier/skladov, vrátane operačných systémov a súvisiaceho SW a HW. Predpokladaná cena zákazky je 47 mil. EUR bez DPH, výsledná cena vzíde z elektronickej aukcie.

Ide o verejnú súťaž, záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 17. júna 2013 (do 10. h). S víťazom verejného obstarávania uzavrie ministerstvo kultúry rámcovú dohodu. Predmet plnenia bude realizovaný podľa aktuálnych potrieb Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky