Vyhlásenie súťaže MÚZEUM ROKA 2013

23.05.2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so Štatútom súťaže Múzeum roka, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. mája 2010, vyhlasuje 11. ročník súťaže Múzeum roka.

Súťaž sa uskutoční  v súlade s Pravidlami súťaže Múzeum roka, ktoré nadobudli účinnosť dňa 15. mája 2010 a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

Hodnoteným  obdobím je 1. január 2013 až 31. december 2013.

 

Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri zaslať v termíne do 28.  februára 2014 na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje, 

že víťaz súťaže v prvej kategórii  - špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou

a víťaz súťaže v druhej kategórii  - regionálne, mestské a miestne múzeá, regionálne, mestské a miestne galérie

získa: 

a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2013 alebo Galéria roka 2013,

b) finančnú odmenu vo výške 2000,- €,

c) artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2013 alebo Galéria roka 2013.               

 

V Bratislave 22. mája 2013

 

Informácie poskytuje: Ing. Milan Buday, odbor múzeí, galérií a knižníc

e-mail: milan.buday@culture.gov.sk                telefón: 02/20482 431

 << späť
Linky