Ad.: Polcesta Kalvárie, Andrej Bán (Týždeň 23/2013, str.20-22)

05.06.2013
Z niektorých pasáži a vyjadrení v článku „Polcesta Kalvárie“ by sa mohlo zdať, že sa štát nezaujíma nielen o obnovu banskoštiavnickej kalvárie, ale ani o obnovu pamiatok v samotnom meste Banská Štiavnica, ktoré je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Opak je však pravdou.

Obnova všetkých slovenských  pamiatok zapísaných do spomenutého zoznamu UNESCO patrí už roky medzi priority grantového systému MK SR. Od roku 2006 bolo prostredníctvom tohto grantového systému na rekonštrukciu pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO poskytnutých viac ako 15 mil. eur. Z toho pamiatkam v meste Banská Štiavnica bolo určených takmer 5 mil. eur. A na rekonštrukciu samotnej kalvárie išlo viac ako 805.000 eur.

V posledných rokoch sa začínajú na obnovu pamiatok u nás využívať aj finančné prostriedky z eurofondov, prípadne aj iných finančných mechanizmov, akým je napríklad Nórsky finančný mechanizmus. Touto cestou, vďaka iniciatíve ministerstva kultúry, sa na Slovensku rekonštruujú také kultúrne pamiatky ako Bojnický zámok, Múzeum Andreja Kmeťa v Martine a ďalšie. V rámci projektu EHMK 2013 v Košiciach, tiež z európskych peňazí, prebieha obnova Dómu sv. Alžbety, Štátneho divadla, Slovenského technického múzea a Štátnej vedeckej knižnice. Do budúcnosti máme ambíciu objem finančných prostriedkov z eurofondov do obnovy národných kultúrnych pamiatok ešte výrazným spôsobom navýšiť, ministerstvo kultúry vyvíja snahu, aby bola v rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 pre Slovensko schválená aj  samostatná prioritná os „Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva“. 

 

PhDr. Pavol Šimunič, CSc.

generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR

 << späť
Linky