Zástupcovia MK SR na vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

13.06.2013
Včera sa v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 21. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Za Ministerstvo kultúry SR sa podujatia zúčastnila riaditeľka odboru štátneho jazyka Elena Kačalová.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorej žiaci základných a stredných škôl v literárnych prácach vyjadrujú svoj vzťah k slovenčine a Slovensku. Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2012/2013 prihlásilo 135 škôl z celého Slovenska, z toho 117 základných a 18 stredných škôl. Pätnásťčlenná porota hodnotila 552 súťažných prác rozdelených do štyroch kategórií. Do súťaže sa zapojilo aj 22 škôl zo štátov, v ktorých žijú naši krajania.  Žiaci a študenti zo šiestich štátov (z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a zo Srbska) poslali do súťaže 121 literárnych prác. 

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Matice slovenskej, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Štátneho pedagogického ústavu, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalších významných inštitúcií.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky