Stretnutie ministrov kultúry V4 v Krakove

17.06.2013
Stretnutie ministrov kultúry V4 v KrakoveMinister kultúry SR Marek Maďarič sa v dňoch 13. a 14. júna 2013 zúčastnil 23. stretnutia ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny v Krakove.

Medzi hlavné témy stretnutia patrila diskusia ministrov kultúry V4 o digitalizácii - o výzvach a skúsenostiach v oblasti digitalizácie či perspektívach spolupráce krajín V4 v oblasti digitalizácie v budúcnosti.                                                   

Súčasťou programu ministrov bola aj účasť na slávnostnom udeľovaní Medzinárodnej vyšehradskej ceny, ktorú za rok 2011 získalo Múzeum Jána Amosa Komenského v Uherskom Brodě. Za rok 2012 nominovala slovenská strana slovenský hudobný súbor MUSICA AETERNA. Súbor, ktorý zohral na poli interpretácie starej hudby na Slovensku kľúčovú rolu, bol nominovaný za 40-ročnú umeleckú činnosť súboru v oblasti starej hudby,  odkrývanie a oživovanie hudobných pamiatok na Slovensku a v regióne strednej Európy, hľadanie kultúrno-historických súvislostí, ako aj za realizáciu početných medzinárodných projektov v tejto oblasti.

Ďalšie stretnutie ministrov Vyšehradskej spolupráce zodpovedných za oblasť kultúry bude v roku 2014 v Maďarsku.

 

referát styku s médiami MK SR

 

Na fotografii zľava: minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, štátny tajomník zodpovedný za parlamentné záležitosti na Ministerstve ľudských zdrojov Maďarska András Doncsev, minister kultúry a národného dedičstva Bogdan Zdrojewski a ministerka kultúry Českej republiky Alena Hanáková                    

 

Foto: Danuta Matloch/The Ministry of Culture and National Heritage

 << späť
Linky