Ad.: Nesystémový systém, Hana Fábry (Pravda, 11.7. 2013, str. 30)

15.07.2013
Hana Fábry vo svojom článku (11.7.) označuje grantový systém Ministerstva kultúry SR za nesystémový. Niežeby bol bez nedostatkov, aj preto pripravujeme jeho transformáciu na nezávislý Fond pre umenie. Faktom však je, že za „nesystémové“ a neúplné možno považovať informácie Hany Fábry o poskytovaní grantov v podmienkach ministerstva kultúry pre rok 2013.

Prvé kolo výziev na predkladanie žiadostí na podporu projektov vo všetkých programoch dotačného systému pre rok 2013 vyhlásilo MK SR už v poslednom štvrťroku roku 2012, s termínmi na predkladanie žiadostí od 15. novembra 2012 do 31. januára 2013. Ak mala Hana Fábry ambíciu priviezť v roku 2013 na Slovensko „jedinečnú celosvetovú kampaň zameranú na boj proti násiliu na ženách veľmi prístupnou a atraktívnou formou“, mohla si podať projekt so žiadosť o podporu ešte niekedy koncom minulého roka. Tak ako urobili tisícky iných žiadateľov.

Keďže  v prvom  kole v spomínaných troch grantových programoch neboli prerozdelené všetky disponibilné finančné prostriedky (z pôvodne alokovaných 2 840 000 zostalo 628 170 eur), pristúpili sme k vypísaniu nového kola výziev. Ministerstvo kultúry sa tak rozhodlo vyjsť v ústrety aj tým žiadateľom, ktorých projekty boli pôvodne z ďalšieho rozhodovacieho procesu vyradené kvôli formálnym nedostatkom. Preto sme sa rozhodli vypísať druhé kolo výzvy, s termínom uzávierky 28. jún 2013. Takže žiadna nereálne nastavená grantová ponuka, ale ústretový krok k potenciálnym žiadateľom o granty.

K hlavným cieľom v úvode spomínaného nezávislého Fondu pre umenie bude patriť  okrem jednoduchšieho a efektívnejšieho manažmentu grantov a zvýšenia objemu finančných prostriedkov na kultúrne projekty aj možnosť poskytovania viacročných grantov.

 

Pavol Šimunič

generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR

 << späť
Linky