Vyhlásenie súťaže Kultúrna pamiatka roka 2012

08.08.2013
Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú VIII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka.

 

Kategórie súťaže:

A.        obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky

B.        obnova pamiatkového územia

 

Hodnotené obdobie:

obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia sa ukončilo v roku 2012

 

Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 16.09. 2013 na adresu:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

sekcia kultúrneho dedičstva,

Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava

 

Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2012“

 

Tajomníčka súťaže: Ing. Eva Majchráková, tel. 02 / 20 482 412

 

Prihlášku je potrebné zaslať tajomníčke súťaže aj v elektronickej podobe na adresu:

eva.majchrakova@culture.gov.sk

 

Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže udelia štyri ceny. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky.

 

Štyria víťazi súťaže získavajú:

 

1.      osvedčenie o udelení a používaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2012 alebo osvedčenie o udelení a používaní titulu Pamiatkové územie roka 2012,

 

2.      finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.)

 

3.      výtvarný symbol súťaže - soška bájneho vtáka Fénixa – znovuzrodenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (poskytne Ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár Stanislav Mikuš.

 

Prihlášku do súťaže a odporúčanú osnovu súťažného projektu nájdete tu:

http://www.culture.gov.sk/vdoc/597/sutaz-kulturna-pamiatka-roka-1a8.html

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky