Diskusia o budúcom postavení kultúry na Slovensku

16.10.2013
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo dnes na webovom portáli www.strategiakultury.sk prvý návrh novej Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Tento návrh vypracovala, na základe výsledkov analýzy už existujúcich strategických dokumentov ministerstva kultúry, pracovná skupina expertov. Od dnes sa s ním na spomenutom portáli môže oboznámiť aj odborná verejnosť, ktorá zároveň môže k obsahu tohto dokumentu posielať aj svoje návrhy a pripomienky.

Pripravovaný dokument prichádza s dlhodobou víziou a prioritnými oblasťami rozvoja kultúry. „Našou ambíciou je predstaviť takú stratégiu kultúry, s ktorou sa stotožní odborná verejnosť a ktorej platnosť bude presahovať aj niekoľko volebných období. Chceme, aby sa kultúra stala nevyhnutnou súčasťou bežného života, ktorá formuje našu identitu,“ povedal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Zajtrajším pracovným stretnutím v Bratislave sa zároveň začína séria viacerých pracovných stretnutí k tomuto strategickému materiálu, ktoré sa počas októbra a novembra uskutočnia okrem Bratislavy aj v Košiciach a vo Zvolene. Ministerstvo kultúry na tieto stretnutia pozýva záujemcov z celej oblasti kultúry, verejnej správy, občianskej spoločnosti aj podnikateľského sektora, aby sa svojimi názormi, podnetmi a pripomienkami zapojili do odbornej diskusie o budúcom postavení kultúry na Slovensku.

Bližšie informácie, registrácia a prihláška na pracovné stretnutia je na:http://www.strategiakultury.sk/ .

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky