Minister kultúry SR Marek Maďarič bude viesť slovenskú delegáciu na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO

04.11.2013
Minister kultúry SR Marek Maďarič bude v dňoch 7. – 8. novembra viesť slovenskú delegáciu na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži. Zasadnutie za účasti 4 tisíc predstaviteľov a delegátov členských štátov, zástupcov medzivládnych i mimovládnych organizácií, sa začína zajtra 5. novembra a potrvá do 20.novembra.

Na zasadnutí sa bude rokovať o správach generálnej riaditeľky UNESCO za roky 2010-2011, návrhu strednodobej stratégie na roky 2014-2021, ako aj o návrhu rozpočtu na roky 2014-2017. V rámci konferencie sa uskutočnia voľby nového generálneho riaditeľa UNESCO na ďalšie 4-ročné obdobie, ako aj voľby polovice členov Výkonnej rady UNESCO na obdobie rokov 2013-2017 a voľby do subsidiárnych orgánov UNESCO. Slovenskej republike, ktorá bola zvolená za člena Výkonnej rady UNESCO na 35 zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v októbri 2009, končí v tomto roku  mandát. Okrem  tohto členstva zastávala Slovenská republika v rokoch 2011-2013 aj post podpredsedu Výkonnej rady UNESCO.

Minister kultúry SR Marek Maďarič vystúpi 7. novembra vo všeobecnej politickej rozprave, vo svojom prejave vyzdvihne spoluprácu medzi Slovenskom a UNESCO vo všetkých programových oblastiach, ktorými sú kultúra, vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské vedy, informácie a komunikácia.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky