Minister kultúry sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

26.11.2013
Minister kultúry SR Marek Maďarič v dňoch 25. – 26. novembra viedol delegáciu SR na zasadnutí Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli. Medzi hlavné témy zasadnutia patrila ochrana národného kultúrneho bohatstva, sloboda médií a pluralita v digitálnom prostredí a vplyv nových médií na zmeny v obchodných modeloch a na návyky spotrebiteľov.

Rada na zasadnutí prijala všeobecný prístup k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu od roku 1993, ktorý predstavila v júni tohto roku Európska komisia s cieľom zvýšiť počet navrátených diel označených ako „národné kultúrne bohatstvo“.

V rámci zasadnutia sa taktiež prijali závery Rady o slobode médií a pluralite v digitálnom prostredí, ktorých cieľom je zdôrazniť význam slobody a plurality médií ako základných hodnôt zakotvených aj v Charte základných práv Európskej únie a poukázať na aktuálne výzvy a dôležitosť zabezpečenia transparentnosti vlastníckych vzťahov a zdrojov financovania a ochrany novinárov a ich zdrojov.

V rámci diskusie o politickom smerovaní sa rada venovala téme „Prepojení občania: meniace sa správanie divákov v prostredí konvergovaných médií“. Zúčastnení ministri boli vyzvaní, aby reagovali na zmeny v mediálnom prostredí, ktoré prinášajú predovšetkým nové technológie umožňujúce nové spôsoby využívania a prístupu k internetu (prostredníctvom televíznej obrazovky), ako aj nové spôsoby sledovania audiovizuálnych mediálnych obsahov (napr. možnosti sledovania televíznych programov prostredníctvom počítačov, tabletov, smartfónov), čo spôsobuje zmeny v obchodných modeloch a zároveň mení návyky spotrebiteľov.

Zasadnutiu rady predsedal litovský minister kultúry Šarūnas Birutis, Európsku komisiu zastupovala podpredsedníčka Komisie pre Digitálnu agendu Neelie Kroes a komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky