Rada vlády pre kultúru zobrala na vedomie návrh stratégie rozvoja slovenskej kultúry

02.12.2013
Rada vlády pre kultúru zobrala na svojom dnešnom zasadnutí na vedomie návrh materiálu Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020. Členovia rady sa v diskusii vyjadrovali k jednotlivým častiam tohto otvoreného dokumentu, s dôrazom na nezastupiteľnú úlohu kultúry a čoraz väčšie využívanie jej obrovského potenciálu pre spoločnosť.

Proces tvorby materiálu Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020 pokračuje pripomienkovaním zo strany odbornej verejnosti prostredníctvom webového portálu www.strategiakultury.sk. Tejto problematike bude venovaná aj pracovná konferencia v priestoroch ministerstva kultúry (5. decembra), kde bude predstavená a rozdiskutovaná ďalšia verzia materiálu.

Návrhy a pripomienky, ktoré vzídu z diskusie, budú zapracované do návrhu finálnej verzie dokumentu. Následne po zapracovaní všetkých pripomienok bude materiál Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020 predložený na rokovanie vlády SR.

referát styku s médiami MK SR


 

 << späť
Linky