Výberové konanie do Mládežníckeho orchestra Európskej únie

13.01.2014
Výberové konanie do Mládežníckeho orchestra Európskej únie (European Union Youth Orchestra) sa uskutoční v piatok 7. februára v budove Konzervatória v Bratislave.

Hudobným riaditeľom 140-členného orchestra, v ktorom sú zastúpení mladí hudobníci zo všetkých členských krajín Európskej únie od 14 do 24 rokov,  je svetoznámy dirigent Vladimir Ashkenazy.


Kontaktným bodom na Slovensku je Hudobné centrum. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.hc.sk/aktuality/1007-konkurz-do-mladeznickeho-orchestra-europskej-unie-2014-2015/

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky