Ministerstvo kultúry podporuje cesty detí za kultúrou

27.02.2014
V dňoch od 18. marca do 12. apríla 2014 môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a jej partnerov na zvýhodnenú prepravu vlakom spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku. V rámci projektu VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ sa poskytuje skupinám žiakov zvýhodnená preprava, ktorej využitie je podmienené návštevou múzea alebo galérie zapojených do projektu.

Na základe iniciatívy Ministerstva kultúry SR sa v roku 2014 pristúpilo k rozšíreniu ponuky Vlakom do múzeí a galérií o kultúrne inštitúcie v pôsobnosti vyšších územných celkov SR. Do jarnej časti projektu sa tak zapojili múzeá a galérie všetkých samosprávnych krajov v SR, vrátane rezortných múzeí a galérií, t. j. múzejných a galerijných inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR.

 

Pozitívne ohlasy návštevníkov múzeí a galérií svedčia o atraktívnosti tejto akcie spojenej s cestovaním po Slovensku a spoznávaním kultúry a histórie. Projekt motivuje školy navštevovať múzeá  a galérie opakovane, čo svedčí o narastajúcom záujme aj o takúto formu vzdelávania.

 

Bližšie informácie o projekte nájdete na:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/sutaze-a-podujatia-154.html

http://www.slovakrail.sk/sk/specialne-ponuky/akcie-zssk/vlakom-do-muzei-a-galerii-marec-2014.html

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky