Coneco Racioenergia

05.03.2014
V dňoch 26. - 29. marca 2014 sa bude konať v Inchebe v Bratislave veľtrh stavebníctva Coneco Racioenergia. Jeho súčasťou bude aj CONECO PAMIATKY.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať do informačného stánku Ministerstva kultúry SR v hale B2.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.incheba.sk/vystavy/coneco-7032/odborny-program.html?page_id=8070

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky