Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia Majster ľudovej umeleckej výroby

10.04.2014
Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie.
  2. Reprezentatívny výber vlastnoručne zhotovených ľudových umeleckých výrobkov na posúdenie odborných predpokladov uchádzača.

Termín na predkladanie návrhov: do 25.apríla 2014

 

Adresa na predkladanie návrhov a posielanie ľudových umeleckých výrobkov:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zuzana Piešová

Obchodná 64

816 11  Bratislava

 

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.uluv.sk/sk/web/servis-pre-vyrobcov/udelovanie_titulov_majster/

 

referát styku s médiami MK SR

 

 << späť
Linky