Výsledky I. ročníka grantového programu PRO LIBRIS

22.04.2014
V I. ročníku grantového programu na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti prekladov súčasných európskych diel PRO LIBRIS vybrala hodnotiaca komisia v kategórii pôvodná literatúra 9 diel a v kategórii prekladová literatúra 12 diel.

O poskytnutie grantu z nového grantového programu požiadalo 40 uchádzačov. Presne polovica žiadostí (20) bola zameraná na vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a polovica na vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby.

 

Partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia. Vydavateľstvá a tituly, ktoré hodnotiaca komisia vybrala, budú finančne podporené celkovou sumou 50-tisíc eur, ktorú poskytli spoločnosť SLOVNAFT a Stredoeurópska nadácia.

 

Zoznam úspešných žiadateľov nájdete na: http://cef.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Avysledky-grantoveho-programu-pro-libris-&catid=14%3Aumenia-a-kultura-veobecne&lang=sk

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky