Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku

24.04.2014
Podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je kultúra vnímaná aj ako oblasť s potenciálom prispieť svojou kreativitou k rozvoju znalostnej spoločnosti, k celkovej konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj k sociálnemu a ekonomickému rastu Slovenska.

Uvedený potenciál kultúry je však potrebné poznať a následne pomenovať a vymedziť priestor na jeho stimuláciu a rozvoj. V tejto súvislosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečilo vypracovanie podrobného zmapovania oblastí, ktoré možno zaradiť do odvetví kreatívneho priemyslu vo forme Správy o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorú nájdete tu:

sprava-kreativny-priemysel_MKSR_Neulogy (pdf, 3 MB)

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky