Minister kultúry Marek Maďarič udelil Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013

22.05.2014
Minister kultúry Marek Maďarič udelil Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na tradičnom slávnostnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013.

Tento rok porota odporučila ministrovi z 15 nominovaných významných osobností udeliť Cenu Andreja Kmeťa nasledujúcim kandidátom:

 

-ANTOLÍKOVEJ Márii - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva

-HOLČÍKOVI  Štefanovi - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva  a ochrany pamiatok

-KUBÁNKOVI Jurajovi -  za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

-KUBIČKOVEJ Kláre -za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení

-MRUŠKOVIČOVI Štefanovi - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva

-PÖTZL-MALÍKOVEJ Márii -za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení

 

Odovzdávanie Ceny Andreja Kmeťa bola obnovené v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa. Ocenenie sa udeľuje významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie za celoživotnú,  mnohoročnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k  ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

 

O návrhu na udelenie ceny rozhoduje deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Tento rok sa po obnovení cena udeľuje po šiesty raz a doteraz je na jej zozname 25 laureátov.

 

V  11. ročníku súťaže Múzeum roka  v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou minister kultúry udelil titul Múzeum roka 2013 Slovenskému technickému múzeu Košice. V kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie udelil titul Galéria roka 2013 Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

 

Titul Múzeum roka/Galéria roka 2013 udeľuje minister za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a komplexný profesionálny prístup. Základným kritériom pri hodnotení poroty je kvalita predložených predmetov súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe. Múzeá, alebo galérie, ktoré ašpirovali na titul museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až  po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu.

 

O udelení titulu rozhodovala deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a ministerstva kultúry.

 

referát styku s médiami MK SR

 

Foto: Minister kultúry s laureátmi Ceny Andreja Kmeťa

Fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii: http://www.culture.gov.sk/medialny-servis/fotogaleria-37.html

 << späť
Linky