Vyhlásenie súťaže MÚZEUM ROKA/GALÉRIA ROKA 2014

22.05.2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so Štatútom súťaže Múzeum roka/Galéria roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2014, vyhlasuje 12. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka.

Súťaž sa uskutoční  v súlade s Pravidlami súťaže Múzeum roka/Galéria roka, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2014 a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Hodnoteným  obdobím je 1. január 2014 až 31. december 2014.

 

Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri vedenom ministerstvom kultúry zaslať v termíne do 28. februára 2015 na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje, 

že víťaz súťaže v kategórii Múzeum roka

a víťaz súťaže v kategórii  Galéria roka

získa:  

 

a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2014 a Galéria roka 2014,

b) finančnú odmenu vo výške 2500,- €,

c) artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2014 a Galéria roka 2014.           

 

v Bratislave 22. mája 2014

 

 

Informácie poskytuje: Ing. Milan Buday, odbor múzeí, galérií a knižníc

                                               e-mail: milan.buday@culture.gov.sk , telefón: 02/20482 431

 << späť
Linky