Zástupcovia MK SR na vyhlásení výsledkov 22. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

05.06.2014
Dnes sa v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Dvadsiaty druhý ročník súťaže sa konal v rámci viacerých významných výročí, napr. 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku Tatrín.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je tradičná celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorej žiaci a študenti v literárnych prácach vyjadrujú svoj vzťah k slovenčine a Slovensku. Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2013/2014 prihlásilo 107 škôl z celého Slovenska, z toho 88 základných a 19 stredných škôl. Zahraniční účastníci sa uchádzali o ceny so 133súťažnými prácami. Z európskych krajín sa do súťaže zapojili Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, zo zámoria Kanada a USA.

Pätnásť porotkýň posudzovalo spolu 618 prác vo všetkých kategóriách. Porota bola zložených zo spisovateľov, jazykovedcov, odborných pedagogických pracovníkov a zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Porotkyne udelili v každej zo štyroch súťažných kategórií Hlavnú cenu, Cenu poroty, Čestné uznanie, Osobitnú cenu poroty, ocenili učiteľov a zúčastnené školy, a to podľa počtu a úrovne súťažných prác. Osobitnú cenu predsedu Matice slovenskej získal súťažiaci v kategórii zahraničných účastníkov.

Súťaž organizuje Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Vydavateľstvo Matice slovenskej.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky