Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 2014

10.09.2014
Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 2014 V dňoch 12. – 21. septembra 2014 sa uskutočnia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Slávnostné otvorenie podujatia: 12. septembra 2014 v Tatranskej galérii v Poprade.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie,  ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50-tich účastníckych štátoch.

Základným cieľom podujatia, ktoré sa tradične koná v mesiaci september,  je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve v ich meste, obci, regióne a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa pre verejnosť sprístupňujú mnohé národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté, alebo sa  v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách usporadúvajú  špeciálne podujatia.

Sakrálne stavby sú často najstaršími a najvýznamnejšími pamiatkami v mnohých mestách a obciach Slovenska, no i pamiatkové objekty sekulárneho charakteru slúžia verejnosti ako napr. sídla múzeí, galérií, knižníc, divadiel. Práve ich prezentovanie netradičnou formou umožňuje zapojenie sa mnohých samospráv a inštitúcií do tohto významného celoeurópskeho podujatia.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR, samosprávne kraje, mestá, obce, cirkevné inštitúcie. Národným koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR.

Podrobný program zapojených inštitúcií a sprístupnených pamiatok v tomto čase nájdete na: http://www.zhmao.sk/dekd/ 

 << späť
Linky