Dni Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku

03.11.2014
Viera Čáslavská darovala dve zo svojich zlatých olympijských medailí do zbierok Múzea telesnej kultúry a športu Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku sa uskutočnili ako každoročne v septembri. Patria k významným kultúrno-spoločenským podujatiam celoeurópskeho rozmeru, iniciovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Témou podujatia bola „Vstupenka do raja“, s čím úzko súvisel výber hostiteľského mesta slávnostného otvorenia podujatia, ktorým sa stalo mesto Poprad a jeho mestské časti.

V zrekonštruovaných priestoroch národnej kultúrnej pamiatky – bývalej parnej elektrárne, dnes Tatranskej galérie v Poprade - sa 12. septembra 2014  konal slávnostný otvárací ceremoniál spojený s odovzdávaním cien víťazom súťaže Fotozážitky s pamiatkami a najmä výročných cien revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva za rok 2013.

Medzi ocenenými boli: Múzeum telesnej kultúry a športu v Bratislave, Podtatranské múzeum v Poprade, Múzeum dopravy v Bratislave, expozícia Východoslovenského múzea v Košiciach v pamätnom dome Františka II. Rákocziho – Rodošto, monografia Anton Schmidt od Jozefa Medveckého, publikácia Slovenské národné múzeum, zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, obnova kaštieľa Madáchovcov v Dolnej Strehovej, reštaurátori cechovej zástavy Bratislavských kožušníkov, autori súboru aktivít v Cvernovke.

Podujatia sa osobne zúčastnila aj najúspešnejšia olympionička v histórii bývalého Československa pani Viera Čáslavská, ktorá darovala dve zo svojich zlatých olympijských medailí do zbierok Múzea telesnej kultúry a športu (z Olympijských hier 1964 v Tokiu a 1968 v Mexico City).

V meste Poprad bolo sprístupnených 32 národných kultúrnych pamiatok, najmä zo Spišskej Soboty, ktorú navštívila aj anglická kráľovná Alžbeta II., ktoré sú architektonickými skvostami  a nie sú bežne prístupné verejnosti. Bola tu prezentovaná aj expozícia svetového unikátu – archeologického nálezu kniežacej hrobky zo 4. storočia, ktorá bola nájdená v lokalite Poprad – Matejovce. 

Do celoslovenského podujatia sa už zapojilo viac než 40 miest a obcí Slovenska. Ich spoločným cieľom bolo propagovať kultúrneho dedičstvo a podporiť záujem verejnosti o jeho poznanie, využitie, obnovu i ochranu.

 

referát styku s médiami

 << späť
Linky