Cenu rekonštrukcie SNG posúdi štátna expertíza

19.12.2014
Bratislava: Medzinárodná súťaž na investičnú akciu rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie nemôže byť ukončená, napriek tomu, že v stredu 17. 12. 2014 prebehla jej záverečná etapa – elektronická aukcia.

Po vyhodnotení podmienok účasti v prvom kvalifikačnom kole medzinárodnej súťaže sa elektronickej aukcie zúčastnili dvaja uchádzači – združenie firiem Galerie Bratislava (PSJ, a.s. Jihlava a PSJ Hydrotranzit, a.s.) a skupina dodávateľov Hornex, a.s. a ZIPP Bratislava, s.r.o.

Najnižšiu cenu 38 mil. eur bez DPH ponúkla v aukcii skupina dodávateľov Hornex a Zipp. Keďže suma vysúťažená v elektronickej aukcii prevyšuje obstarávaciu cenu rekonštrukcie, ktorá bola schválená vládou SR vo výške  32 960 000 eur bez DPH, minister kultúry sa rozhodol v tejto chvíli zmluvu s víťazom súťaže nepodpísať.

Ministerstvo kultúry nechá posúdiť formou štátnej expertízy vládou schválenú obstarávaciu cenu rekonštrukcie SNG, ktorá by mala zohľadniť aj aktuálnu cenovú úroveň podľa platného indexu stavebných prác. Na základe výsledku štátnej expertízy sa rozhodne o ďalšom postupe.

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky