V Seredi vzniká Múzeum holokaustu

04.02.2015
Sereď: Stavebné práce na zriadení Múzea holokaustu sa dnes začali v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora Židov v Seredi. Ide najmä o rekonštrukciu objektov piatich barakov bývalého tábora, ktoré boli pred časom vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Celý projekt, ktorý pripravilo a predložilo Ministerstvo kultúry v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiacemu orgánu pre eurofondy, je vo výške takmer 2,5 mil. eur financovaný z regionálneho operačného programu. Múzeum by malo byť dokončené do konca októbra tohto roku.

Základ nového múzea bude tvoriť 5 pôvodných barakov, ktoré budú po rekonštrukcii slúžiť na nasledovné účely:

Do objektu prvého baraku bude po stavebných úpravách premiestnená v súčasnosti jediná expozícia venovaná holokaustu na Slovensku. Expozícia s názvom Tragédia slovenských Židov v súčasnosti patrí SNM - Múzeu židovskej kultúry a momentálne je situovaná v priestoroch neologickej synagógy v Nitre. Návštevník tu bude oboznámený s históriou koncentračných a pracovných táborov na Slovensku a so stručným prehľadom o koncentračných táboroch a miestach, kam boli väznení Židia zo Slovenska deportovaní.

V časti objektu druhého baraku bude zrekonštruované ubytovanie zodpovedajúce podmienkam existencie pracovného tábora. V druhej časti budú znázornené pracoviská mužov a žien: stolárska, betonárska, zámočnícka a krajčírska dielňa.

V treťom baraku bude znázornené ubytovanie z čias, keď tábor fungoval ako koncentračný tábor. 

V štvrtej budove budú inštalované exponáty pamätníka obetiam holokaustu zo Slovenska a ich menný zoznam. V objekte bude tiež vyčlenený priestor venovaný záchrancom, ktorí s nasadením vlastného života a života svojich rodín zachraňovali svojich židovských spoluobčanov v období holokaustu.  

V piatej budove bude vybudované vzdelávacie centrum v oblasti holokaustu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bude slúžiť študentom, pedagógom a širokej verejnosti.

K zriadeniu Múzea holokaustu v Seredi sa pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia zaviazala Vláda SR svojím uznesením ešte z roku 2009.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky