Ďalšie dva objekty bratislavského Zimného prístavu definitívne národnými kultúrnymi pamiatkami

11.02.2015
Bratislava: Ministerstvo kultúry ako odvolací orgán v správnom konaní potvrdilo vyhlásenie dvoch objektov Zimného prístavu v Bratislave, Dielne lodnej a Výťahu lodného, za národné kultúrne pamiatky. Spomenuté objekty vyhlásil pôvodne za pamiatky 10. septembra 2014 Pamiatkový úrad SR. Keďže však proti tomuto rozhodnutiu podali odvolanie dvaja účastníci konania – Slovenská plavba a prístavy, a.s. a Verejné prístavy, a.s., definitívne muselo rozhodnúť práve ministerstvo kultúry.

Ministerstvo v rámci odvolacieho konania, po preskúmaní odvolania a vykonaní obhliadky oboch objektov, požiadalo aj o spracovanie odborného posudku Fakultu architektúry STU. Toto odborné vyjadrenie fakulty tiež potvrdilo v celom rozsahu návrh Pamiatkového úradu, ktorý hovoril v prospech vyhlásenia oboch objektov za pamiatky. Keďže ani jeden z účastníkov konania neuviedol vo svojom stanovisku k spomínanému odbornému vyjadreniu skutočnosti, ktoré by vyvrátili jeho závery, ministerstvo rozhodlo a pôvodné rozhodnutie Pamiatkového úradu SR definitívne potvrdilo.

Dielňa lodná a tiež Výťah lodný sa tak priradili k ďalším objektom bratislavského Zimného prístavu, ktoré v minulosti ministerstvo kultúry vyhlásilo za NKP – konkrétne Starý dom lodníkov a Prečerpávaciu stanicu.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky