Minister kultúry M. Maďarič: „Knižný trh sa nemôže považovať za odvetvie čisto ekonomické"

08.03.2015
Bratislava: Minister kultúry Marek Maďarič pozorne sleduje dianie na slovenskom knižnom trhu v súvislosti s nedávnym vyhlásením vydavateľov. Minister kultúry si je plne vedomý, že vydávanie, distribúcia a predaj kníh sú ekonomickými aktivitami, ktoré sa riadia pravidlami trhu. Knižný trh sa však nemôže považovať za odvetvie čisto ekonomické.

Naopak, kultúrny aspekt tvorby, vydávania a distribúcie kníh považuje minister za podstatný v tejto oblasti. Preto považuje za potrebné upozorniť, že pokiaľ by sa stalo, že v súčasnosti dominantný a vlastnícky prepojený vydavateľ, distribútor a kníhkupec by vnútil ostatným vydavateľom, distribútorom a kníhkupcom neprimerané a nevýhodné podmienky, ktoré by ohrozili ich existenciu a v konečnom dôsledku by unifikovali slovenský knižný trh, muselo by ministerstvo kultúry zvažovať opatrenia, ktoré by napríklad otvorili aj otázku regulovania vlastníckeho prepojenia vydávania, distribúcie a predaja kníh.

Každopádne, súčasná situácia ukazuje na potrebu prijatia nejakej podoby knižného zákona. Na jeho filozofii začne MK SR pracovať ešte v tomto období, tak aby si budúca vláda mohla dať do vládneho programu úlohu jeho schválenia.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky