Slovenská ústredná hvezdáreň predstavila verejnosti digitálne planetárium

10.03.2015
Bratislava: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove slávnostne uviedla do prevádzky digitálne planetárium v pondelok 9.3.2015. Planetárium je momentálne svojimi parametrami jediné na Slovensku.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove prevádzkuje od roku 1983 planetárium, ktoré patrí medzi hlavné atrakcie pre návštevníkov hvezdárne. Prioritným projektom SÚH v minulom roku bola výmena projektoru planetária, ktorú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo finančnou sumou 60 000 eur. Na základe projektu sa v decembri úspešne uskutočnila výmena optomechanického planetária za digitálne, ktoré spĺňa kritériá pre kvalitnú full done projekciu. Po nutných prípravných prácach je planetárium opäť prístupné verejnosti od marca 2015.

 

referát styku s médiami  MK SR

 << späť
Linky